خدمات
زیر مجموعه ها
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 15614
 بازدید امروز : 207
 کل بازدید : 2185996
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/3907
طرح و برنامه ريزي نيروي انساني

برنامه ريزي نيروي انساني متولي فرآيند مستمر و سيستمي تجزيه و تحليل نيازهاي نيروي انساني يك سازمان در شرايط متغير و بهبود خط مشيهاي پرسنلي براي دستيابي به اثر بخشي سازماني در بلند مدت  و تناسب ويژگيهاي شغل و شاغل بر مبناي استراتژي هاي كلي مديريت منابع انساني مي باشد.

ماموريت ها و وظايف عمده

-       مديريت، اداره و اجراي كانون ارزيابي و توسعه مديران

-       زمينه سازي و ارزيابي ارتقاء  و پيشرفت كاركنان

-       نيازسنجي، تهيه تراز نيرو و برنامه ريزي نيروي انساني در سطح شركت

-       توسعه شغلي كاركنان با  طرحهاي مسيرهاي شغلي و گروهبندي مشاغل و گروهبندي شاغلين

-       برنامه ريزي جانشيني

-       مديريت ارزيابي عملكرد

-       برنامه  ريزي  توسعه كاركنان مبتني بر مديريت عملكرد و طرح جانشيني